Opiskelun tuki

Opiskelijan arkea tuetaan monipuolisesti sekä koulussa opintoihin vaikuttamalla että sosiaali- ja terveyspalveluissa tarjoamalla apua muihin elämän kysymyksiin. Jokaiseen työntekijään saa yhteyden lähettämällä viestin Wilman kautta. Puhelinnumerot löytyvät yhteystietosivulta.

 

Pedagoginen tuki

  • Aineenopettajat tukevat omissa oppiaineissaan
  • Opinto-ohjaaja tukee yleisissä opiskeluun liittyvissä asioissa
  • Erityisopettaja tukee opiskelutavoissa erityisesti kieliaineissa, tekee lukitestit ja valmistelee hakemukset erityisjärjestelyistä Ylioppilastutkintolautakunnalle (ei paikalla joka päivä, tapaamisesta sovittava erikseen)

 

Erityinen tuki

  • Kouluterveydenhoitaja
  • Koulupsykologi
  • Koulukuraattori

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaa perusturvakuntayhtymä Akselin henkilökunta. He tukevat terveyteen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa.