Hakijalle

Mynämäen lukio on 130 opiskelijan laaja-alainen viihtyisä yleislukio, jossa jokaisen opiskelijan etenemistä tuetaan. Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen lukioon!

Valtakunnan kärkeä viihtyisyydestä tinkimättä

 • Olemme kannustava ja turvallinen yhteisö, jossa jokainen saa aikaa ja tilaa kehittyä. Meillä on hyvä yhteishenki ja lämmin ilmapiiri.
 • Lukiossamme on kohtuullisen kokoiset opetusryhmät. Opiskelija ei meillä huku massaan, vaan jokainen tulee kuulluksi ja huomatuksi omana itsenään.
 • Tuemme opiskelijaa yksilöllisesti hänen omien tavoitteidensa mukaisesti ja autamme opiskelun sekä elämän pulmissa yhdessä erityisopettajan, terveydenhoitajan, kuraattorin ja koulupsykologin kanssa.
 • Opiskelijamme ovat menestyneet hyvin ylioppilaskirjoituksissa ja sijoittuneet hienosti jatko-opintoihin. Oppimistulokset ovat erinomaisia myös valtakunnallisella tasolla. Lukiomme onkin sijoittunut korkealle vuosittaisissa lukiovertailuissa.
 • Koko lukion yhteiset juhlat, teematapahtumat ja vierailut tuovat vaihtelua lukuvuoteen. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus käyttää koulupäivien aikana kuntosalia ja osallistua välituntiliikuntaan.
 • Aktiivinen opiskelijakunta ja tutortoiminta vahvistavat lukiomme yhteisöllisyyttä.

Luo oma monipuolinen oppimispolkusi

 • Tarjoamme valtakunnallisten opintojen lisäksi kielten starttijaksoja, ylioppilaskirjoituksiin kertaavia kokonaisuuksia sekä joukon koulukohtaisia vaihtoehtoja luonnon tutkimisesta musikaaliprojektiin ja radiotyöhön.
 • Meillä voit aloittaa saksan, ranskan, espanjan tai venäjän kielen opinnot.
 • Opintoihin voi myös sisällyttää korkeakoulujen tarjoamia kursseja.
 • Lisäksi lukiossamme voit suorittaa musiikin, kuvataiteen, liikunnan ja median lukiodiplomin sekä puheviestinnän päättökokeen.

Kansainvälisyys osana lukion arkea

 • Mynämäen lukiolla on Euroopan unionin Erasmus+ -akkreditointi, joka on tunnustus laadukkaasta kansainvälisyystyöstä. Rahoituksen lukion kansainvälisyystoiminnalle takaa Erasmus+ -ohjelma.
 • Lukiolla on tällä hetkellä yhteistyötä italialaisten, espanjalaisten, portugalilaisten, saksalaisten ja ranskalaisten koulujen kanssa. Lisäksi lukiosta on järjestetty opintomatkoja Geneven CERNiin.
 • Jokainen lukiolainen pääsee osaksi kansainvälistä ilmapiiriä vaihto-opiskelijoiden, opettajavierailuiden, omien opintomatkojensa ja virtuaalisen yhteistyön kautta.

Digitaitoja elämää varten

 • Tietotekniikkaa hyödynnetään opiskelussa luontevasti ja sitä käytetään myös lukion kansainvälisessä yhteistyössä.
 • Jokainen opiskelija saa lukion alusta alkaen opastusta käytettäviin ohjelmiin. Näin valmennamme opiskelijoita sekä sähköisiin ylioppilaskokeisiin että tulevaisuuden työelämään.

Mynämäen lukiosta opiskelija saa vahvan perustan jatko-opintoihinsa.