Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissaan lukioaikana. Opintojen ohjausta harjoittaa koko lukion henkilökunta ja sitä koordinoi opinto-ohjaaja.


Opinto-ohjaukseen kuuluu

 • Luokkamuotoinen ohjaus: OPO1- ja OPO2 -kurssit, jotka ovat pakollisia.
 • Yksilöohjaus
  • Ohjauskeskustelut opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaajan kanssa voi keskustella esimerkiksi ainevalinnoista, jatko-opinnoista tai oppimisen pulmista.  Opinto-ohjaaja voi tarvittaessa ohjata opiskelijan opiskelijahuollon muiden toimijoiden pariin.
  • Ohjauskeskustelut ryhmänohjaajan kanssa
 • Viikoittaiset ryhmänohjaustuokiot, joissa tiedotetaan ajankohtaisista, opintoihin liittyvistä asioista. Tuokiot järjestetään torstaisin klo 9.35 - 9.55. Mikäli opiskelija ei sairauden tai muun esteen vuoksi kuitenkaan pääse ryhmänohjaustuokioon, tulee hänen oma aloitteisesti selvittää, mitä aiheita on käsitelty.


Opinto-ohjauksen aikataulu

Ensimmäisenä opiskeluvuonna

 • OPO1-kurssin alku, opiskelun käytännön asiat
 • Ohjauskeskustelu opinto-ohjaajan kanssa toisen vuoden kurssivalinnoista ja ylioppilaskirjoitussuunnitelmasta

Toisena opiskeluvuonna

 • OPO1-kurssi jatkuu, ylioppilaskirjoitukset ja jatko-opinnot
 • Ohjauskeskustelu opinto-ohjaajan kanssa ylioppilaskirjoitussuunnitelmasta ja jatko-opinnoista
 • Turun korkeakoulujen Hakijan päivä - kakkosille

Kolmantena opiskeluvuonna

 • OPO1-kurssin viimeinen osa, jatko-opinnot
 • OPO2-kurssi, jossa tehdään hakusuunnitelma jatko-opintoihin
 • Ohjauskeskustelu opinto-ohjaajan kanssa jatko-opinnoista ja työelämästä
 • Turun korkeakoulujen Hakijan päivä - abeille ja kolmosille
 • Omatoimia vierailuja korkeakouluihin kiinnostuksen mukaan