Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskirjoitukset ovat osa ylioppilastutkintoa. Kirjoitusten järjestämisestä vastaa ylioppilastutkintolautakunta. Koulussa ylioppilaskirjoitusten toteuttamisesta vastaa rehtori.

Ylioppilastutkintolautakunta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/

Koepäivät (ylioppilastutkintolautakunta):

Tutkinnon rakenne keväällä 2022 aloitetussa tutkinnossa

Tutkinnon rakenne syksyllä 2021 tai aikaisemmin aloitetussa tutkinnossa

verkkosivut_yokirjdiat1b

Pitkän oppimäärän koe tarkoittaa A-kieltä tai pitkää matematiikkaa (voi kirjoittaa myös molemmat).

Jatko-opintoihin haettaessa ei ole merkitystä, onko koe kirjoitettu pakollisena vai ylimääräisenä.

Tutkinnon hajauttaminen

Jokainen opiskelija kirjaa alustavan kirjoitussuunnitelmansa Wilmaan toisen opiskeluvuoden alkupuolella.

Mynämäen lukiossa kirjoituksiin osallistutaan syventävien kurssien ajankohdan vuoksi yleensä seuraavasti:

 • syksyn tutkintokerralla: lyhyt matematiikka
 • kevään tutkintokerralla: äidinkieli, englanti, ruotsi, pitkä matematiikka, fysiikka, kemia

Keskustele muiden kokeiden kirjoitusajankohdasta ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja aineenopettajien kanssa. Kysy neuvoa!

Reaalikokeiden kirjoituspäivät

verkkosivut_yokirjdiat2b

Kokeiden uusiminen

 • Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa koetta seuraavien kolmen tutkintokerran aikana.
 • Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajoitusta.
 • Hyväksytyn pakollisen ja ylimääräisen kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajoitusta.

Ilmoittautuminen

 • Ylioppilaskirjoituksiin pitää aina erikseen ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuu koulun kautta sitovasti seuraavassa aikataulussa:
  • toukokuussa syksyn kirjoituksiin
  • marraskuussa kevään kirjoituksiin
 • Koulu ilmoittaa tarkemmat päivämäärät jokaisella tutkintokerralla.
 • Opiskelija täyttää ilmoittautumislomakkeen Wilman kautta ja palauttaa tulostetun lomakkeen kansliaan.

Erityisjärjestelyt

 • Luvat erityisjärjestelyihin opiskelijoiden koetilanteissa myöntää ylioppilastutkintolautakunta. Niistä on otettava hyvissä ajoin ennen ilmoittautumista yhteyttä rehtoriin, opinto-ohjaajaan tai erityisopettajaan.
 • Lupaa erityisjärjestelyihin hakee koulussa rehtori.

Keneltä saan lisätietoja?

 • Mitä kokeita kannattaa kirjoittaa: aineenopettaja, opinto-ohjaaja
 • Miten ylioppilaskirjoitukset vaikuttavat mahdollisuuksiini jatko-opinnoissa: ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja
 • Miten kirjoituksiin virallisesti ilmoittaudutaan ja millaiset koejärjestelyt ovat: rehtori, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja